Priser för privatklienter

Rådgivning, ombud och upprättande av avtal 1 295 kr per timme.

Kontakta oss för mer information och ett skräddarsytt kostnadsförslag. Kom ihåg att du alltid får kostnadsfri rådgivning de första 15 minuterna av ditt ärende. Alla priser för privatklienter är inklusive moms.

Vid utebliven betalning debiterar vi 60 kr i påminnelseavgift per påminnelse.

Psst. Tänk på att ett flertal försäkringar kan täcka en del eller hela kostnaden för ditt ärende.