Företagslösningar

Enskilda ärenden

Ni har ett visst ärende, tvist eller projekt som Ni önskar hjälp med. Vi kan företräda Er i den processen och levererar ett resultat. Det kan vara fråga om allt från att upprätta nya eller granska befintliga avtal till att företräda Er i en rättsprocess eller förhandling.

Fast pris: Efter överenskommelse.

Löpande pris: 1 295 kr per timme.

Villkorsgranskning

Vi granskar Era standardvillkor för inköp, försäljning och anställning etc. för att säkerställa att verksamheten baserar sig på väl avvägda och rimliga affärsvillkor. Vi uppmärksammar Er på befintliga risker i verk­samheten och ger förslag till relevanta justeringar av villkoren i förhål­lande till den bransch Ert företag verkar inom.

Löpande pris: 1 295 kr per timme.

Företagsbesiktning

Lika viktigt som det är att besiktiga bilen eller genomgå hälsokontroller är det att besiktiga Ert företag. Vi genomför först en analys av Er verk­samhet, max två timmar*, där vi tittar på möjligheter och belyser eventuella risker. Därefter presenterar vi en sammanställning över hur situationen ser ut och vilka behov Ert företag har. Efter avslutad besiktning presenterar vi ett åtgärdsförslag för hur vi kan hjälpa Er med att komplettera bristfälliga avtal och upprätta nya skräddarsydda avtal. Allt för att säkra Er verksamhet och för att minimera oförutsedda framtida kostnader.

Ordinarie pris: 1 295 kr per timme.

 

Företagspaket

Har Ni ett regelbundet behov av några timmars juridisk rådgivning med våra jurister varje månad? Då kan vi tillsammans skräddarsy ett paket utefter just Era behov, vi kan arbeta hos Er ett bestämt antal timmar återkommande såsom er bolagsjurist. Alternativt kan vi arbeta på distans och hålla löpande kontakt med Er via telefon, mail och sms.

Paketpris: Efter överenskommelse.
Alt.
Löpande pris: 1 295 kr per timme.

Föreläsningar

Önskar Ni ökad kunskap och förståelse för den ofta komplicerade och snåriga juridiken som företagare ställs inför erbjuder vi olika utbild­ningsmöjligheter. Ni kanske vill utbilda egen personal som ska ansvara för juridiken på företaget, utbilda Er själva för att få ökad insikt eller varför inte fördjupa Er inom ett för Er särskilt viktigt område? Juristpoolens föreläsare är flexibla och kan hålla utbildningarna på en plats enligt era önskemål.

Vi erbjuder föreläsningar i grundläggande företagsjuridik och fördjupningar inom vissa företagsrelevanta rättsområden. Våra nuvarande föreläsningar är följande:
“Juridiken i ett företag” - (Grundläggande nivå, 1 timme)
“Arbetsrätt - anställning, uppsägning och avsked” - (Grundläggande nivå, 1 timme)
“Arbetsrätt - En djupdykning” - (Avancerad nivå, 1 timme)
“Avtal - En viktig förutsättning för ett framgångsrikt företag” - (Avancerad nivå, 1 timme)

Fast pris: 995 kr exkl. moms per person.

Kontakta oss för mer information och ett skräddarsytt kostnadsförslag. Kom ihåg att du alltid får kostnadsfri rådgivning de första 15 minuterna av ditt ärende. Alla priser för företagsklienter är exklusive moms.

Vid utebliven betalning debiterar vi 60 kr i påminnelseavgift per påminnelse.