Ett företags behov av jurist?

Varje företag har olika förutsättningar och behov av affärsjuridiska tjänster. Juristpoolen kan erbjuda prisvärd juridisk rådgivning, representation i tvister och granskning av avtal och villkor utifrån just Er affärsinrikt­ning och Ert behov. Vi är måna om att våra klienter förstår och har in­syn i det arbete vi utför, varför vi tillämpar en öppen arbetsprocess och gärna presenterar delmoment och resultat vid personliga möten. Dess­utom är vi alltid flexibla och anpassar oss efter klientens olika önskemål och tider.

Det är tyvärr vanligt förekommande att små och medelstora företag inte anlitar en jurist i sin verksamhet förrän en tvist uppstår. Att anlita juridisk expertis kan ha en proaktiv verkan eftersom det bakom en tvist många gånger ligger ett otillräckligt avtal, eller att man på något annat sätt har reglerat sina mellanhavanden på ett otydligt sätt - och ibland inte överhuvudtaget. 

Kostnaden för att anlita en jurist i proaktivt syfte kan initialt kännas omotiverad. Konsekvensen av att inte arbeta proaktivt med juridiken kan dock lätt bli en stor oförutsedd kostnad i framtiden om en tvist uppstår. En förlorad tvist innebär inte bara kostnader för det yrkade beloppet och de egna ombudskostnaderna utan också motpartens ombudskostnader. I tvistemål kan dessa belopp bli mycket höga.  

Vi vill erbjuda Er en enkel och mindre kostsam juridisk lösning anpassad för just Ert företags behov för att säkra Er verksamhet och minimera oförutsedda framtida kostnader. Juristpoolens tjänster är enkla att använda och med ett fast pris vet Ni redan innan vad det kommer att kosta Er.