Välkommen till Juristpoolen

Juristpoolen är en primärt affärsjuridisk byrå. Vi finns till för att ta hand om alla era rättsliga frågor som rör civil- och offentlig rätt. Från att utreda och besvara juridiska frågor till att upprätta och granska juridiska dokument. Självklart företräder vi även er i förhandlingar och rättsprocesser inför domstol eller myndigheter.

Vår vision är att alla ska ha möjlighet att förebygga juridiska problem och tillvarata sina rättigheter gentemot myndigheter, företag och andra enskilda.  Vi vill göra den ofta komplicerade juridiken lättillgänglig för alla genom att  erbjuda prisvärd och kvalificerad juridisk hjälp oavsett ärendets omfattning.

Som en liten juristbyrå kan vi garantera god personlig service och ett stort engagemang oavsett vilket ärende ni behöver hjälp med. Vi tillämpar en öppen arbetsprocess där ni har full insyn i vårt arbete och arvode. Vi riktar oss främst till små och medelstora företag, men åtar oss även vissa privaträttsliga ärenden.

Omdömen